Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 229

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 231

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 232

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 249

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/cache.php on line 36

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/theme.php on line 507
Kopcov BLOG » Blog Archive » Konferencie a všetko, čo k tomu patrí

Konferencie a všetko, čo k tomu patrí

spectacles.gif

Každý, kto behá po akademickej pôde, raz za čas dostane príležitosť napísať nejaký článoček, poprípade vyrobiť poster, s ktorým sa prezentuje v rámci okolitého sveta, a tak sa prihlásiť o svoje miesto v radoch odbornej verejnosti. Tu nájdete všetky moje “pokusy”, čo som kedy splodil, podieľal sa na tom a odprezentoval.

Príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

[DK1] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček, M. Strémy:
“VIRTUAL AND ANALOGUE MODEL OF A CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR.”
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1.- 010.pdf

[DK2] M. Kopček, D. Mudrončík, S. Kuník, V. Cibuláš:
“AUTOMATED SYSTEM OF TEMPERATURE HEATING AND COOLING CONTROL OF RESISTIVE FURNACE.”
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1.- 063.pdf

[DK3] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček: “OPTIMUM SELECTION OF PILOT BUSES IN SECONDARY VOLTAGE CONTROL.”
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1.- 028.pdf

[DK4] S. Kuník, M. Kopček: “GA DELPHI UNIT FOR PILOT BUS SELECTION.”
In: International Doctoral Seminar 2008 : Proceedings. Smolenice, May 18-20, 2008. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-058-2. - S. 166-170

[DK5] M. Kopček, S. Kuník: “MATHEMATICAL BACKGROUND FOR A DYNAMIC MODEL OF MULTI-MACHINE POWER SYSTEM.”
In: International Doctoral Seminar 2008 : Proceedings. Smolenice, May 18-20, 2008. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-058-2. - S. 148-151

[DK6] M. Kopček, A. Eliáš, T. Bezák: “SCADA FOR THE MEASURING OF BURNED-OUT NUCLEAR FUEL RESIDUAL POWER.”
In: International Doctoral Seminar 2009 : Proceedings. 17-19 May 2009, Smolenice Castle, SR. - Trnava : AlumniPress, 2009. - ISBN 978-80-8096-088-9. - S. 148-153

Príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

[ZK1] P. Tanuška, M. Kopček:
“THE TECHNOLOGICAL PROCESS CONTROL THROUGH THE USE OF VIRTUAL CONTROLLERS”
In: Mašinostrojenije i technosfera XXI veka : Sbornik trudov XIV meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferenciji. Tom 3, 5. 11-22 sentjabrja 2007 g. v gorode Sevastopole. - Doneck : DonNTU, 2007. - ISBN 966-7907-22-8. - 259-263, Tom 5

[ZK2] P. Tanuška, W. Verschelde, M. Kopček:
“THE PROPOSAL OF DATA WAREHOUSE TEST SCENARIO.”
In: Ecumict 2008 : Proceedings of the Third European Conference on the Use of Modern Information and Communication Technologies. Gent, 13-14 March 2008. - : Nevelland v.z.w., 2008. - ISBN 9-78908082-553-6. - S. 403-409

[ZK3] M. Kopček, S. Kuník: “DYNAMIC MODEL OF MULTI-MACHINE POWER SYSTEM: THE MATHEMATICAL BACKGROUND.”
In: XXXIII. Seminar ASR ´2008. Instruments and Control : Ostrava, April 25, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1727-9

[ZK4] M. Kopček, S. Kuník, D. Mudrončík: “DYNAMIC MODEL OF MULTI-MACHINE POWER SYSTEM.”
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4

[ZK5] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček: “OPTIMAL PILOT BUS SELECTION USING GA.”
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4

[ZK6] S. Kuník, M. Kopček: “OPTIMAL PILOT BUS SELECTION USING GA DELPHI UNIT.”
In: XXXIII. Seminar ASR ´2008. Instruments and Control : Ostrava, April 25, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1727-9

[ZK7] M. Kopček, T. Bezák, P. Závacký, V. Fridrich: “INSPECTION STAND FOR MONITORING OF SPENT NUCLEAR FUEL SVYP-440.”
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C060a-1-5

[ZK8] M. Kopček, D. Mudrončík: “OPTIMAL PILOT BUS SELECTION USING GA AND COMPUTATION PARALLELISM.”
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C060b-1-4

Príspevky v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

[ZR1] M. Strémy, A. Eliáš, M. Kopček, T. Bezák, P. Závacký: “RESIDUAL POWER DETERMINATION OF THE FISSIONABLE FUEL.”
In: Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. - ISSN 1726-9679. - Vol. 20, No. 1 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium “Intelligent manufacturing & automation: Focus on theory, practice and education” 25 - 28th November 2009, Vienna, Austria. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISBN 978-3-901509-70-4, s. 0297-0298

[ZR2] P. Tanuška, S. Kuník, M. Kopček: “EXOTHERMIC CSTR: MODELING, CONTROL & SIMULATION.”
In: Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. - ISSN 1726-9679. - Vol. 20, No. 1 Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium “Intelligent manufacturing & automation: Focus on theory, practice and education” 25 - 28th November 2009, Vienna, Austria. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISBN 978-3-901509-70-4, s. 0203-0204

Príspevky v domácich nekarentovaných časopisoch:

[DN1] S. Kuník, M. Kopček, D. Mudrončík: “DOSTUPNÉ METÓDY VÝBERU PILOTNÝCH UZLOV PRE SEKUNDÁRNU REGULÁCIU ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY. - PILOT BUS SELECTION AVAILABLE METHODS FOR THE SVC OF A POWER SYSTEM.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 6 (2008)

[DN2] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček: “NOVÉ PRÍSTUPY K VÝBERU PILOTNÝCH UZLOV PRE SEKUNDÁRNU REGULÁCIU ES. - NEW ALGORITHMS FOR PILOT BUS SELECTION IN SVC OF A POWER SYSTEM.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 7 (2008)

[DN3] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček: “PREHĽAD ZARIADENÍ FACTS Z POHĽADU SEKUNDÁRNEJ REGULÁCIE ES. - OVERVIEW OF THE MOST COMMONLY USED FACTS CONTROLERS IN SVC OF A POWER SYSTEM.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 7 (2008)

[DN4] M. Kopček, D. Mudrončík, S. Kuník: “IMPLEMENTÁCIA DYNAMICKÉHO NELINEÁRNEHO MODELU VIACSTROJOVEJ ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY. - IMPLEMENTATION OF DYNAMIC NONLINEAR MODEL OF MULTIMACHINE POWER SYSTEM.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 7 (2008)

[DN5] T. Bezák, A. Eliáš, M. Kopček, M. Strémy: “RENOVÁCIA RIADIACEHO SYSTÉMU KONTÚROVACEJ PÍLY NA REZANIE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU. - RENOVATION OF CONTROL SYSTEM OF CONTOUR CUTTER FOR CUTTING OF EXPANDED POLYSTYRENE.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 8 (2008)

[DN6] M. Kopček, A. Eliáš: “REALIZÁCIA SCADA SYSTÉMU AKO PODPORNÉHO NÁSTROJA PRE NÁVRH METODIKY ZISŤOVANIA ZOSTATKOVÉHO VÝKONU VYHORENÉHO JADROVÉHO PALIVA. - SCADA SYSTEM DEVELOPMENT AS A SUPPORTIVE TOOL FOR THE MEASURING OF RESIDUAL POWER OF BURNED-OUT NUCLEAR FUEL.”
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 8 (2008)

[DN7] M. Kopček, A. Strašifták, M. Strémy: “MOŽNOSTI SPOJENIA STAVEBNICE LEGO MINDSTORMS NXT A PROSTREDÍ MATLAB / SIMULINK.”
In: Journal of Information Technologies. - ISSN 1337-7469. - Č. 1 (2012), s. 7-15

Príspevky v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

[ZN1] M. Strémy, M. Kopček, T. Bezák: “INTRODUCTION TO COMBINED DYNAMIC SYSTEMS.”
In: Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. - ISSN 1584-2673. - Tom IX, Fasc. 3 (2011), s. 323-326

[ZN2] M. Strémy, M. Kopček: “THE ENERGY SPECTRUM OF THE COMBINED SYSTEMS.”
In: Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. - ISSN 1584-2673. - Tom IX, Fasc. 3 (2011), s. 433-435

[ZN3] M. Kopček, D. Mudrončík: “USING GA AND COMPUTATION PARALLELISM FOR THE OPTIMAL PILOT BUS SELECTION.”
In: Lecture Notes in Electrical Engineering. - ISSN 1876-1100. - Vol. 122. Advances in Automation and Robotics, Vol. 1 : International Conference on Automation and Robotics, ICAR 2011, Dubai, 1 December 2011 through 2 December 2011 (2011). - ISBN 978-3-642-25552-6, s. 323-328

Vysokoškolské učebnice:

[DU1] M. Strémy, M. Kopček, M. Jedlička, T. Škulavík, T. Bezák: “ÚVOD DO PROGRAMOVATEĽNÝCH LOGICKÝCH AUTOMATOV.”
1. vyd. - Trnava : Qintec s.r.o., 2011. - 172 s. - ISBN 978-80-969846-9-5

Články, ktoré sa dostali do AT&P Journalu

[ATP1] M. Kopček:
“Spoločné úsilie - ďalšia generácia Lega MINDSTORMS Robotics”,
AT&P Journal, str. 49,ročník XIII., 4/2006, Bratislava, ISSN 1335-2237

[ATP2] S. Kuník, D. Mudrončík, M. Kopček:
“Virtual and analogue model of a continuous stirred tank reactor”,
AT&P Journal PLUS2, str. 24, 2007, Bratislava, ISSN 1336-5010


Komentáre zatvorené.