Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 229

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 231

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 232

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-settings.php on line 249

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/cache.php on line 36

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/query.php on line 21

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/k/o/u15029/public_html/blog/wp-includes/theme.php on line 507
Kopcov BLOG » Blog Archive » Nie je IP ako IP

Nie je IP ako IP

Ak čakáte ďalší článok o sieťových protokoloch, musím vás sklamať. Nedozviete sa nič o IP ako o Internet Protocol a nepovieme si nič o IP adresách. IP, o ktorom tu píšem, je skratka anglických slov Ingress Protection, čo v preklade znamená “ochrana proti prieniku”.
Ide o medzinárodný systém značenia priemyselných komponentov, akými sú napríklad AsI moduly, IPC, HMI a podobne, ktorý vyjadruje schopnosť súčastí vybavenia odolávať prieniku pevných objektov a kvapalín - tzv. “priemyselné krytie”. Jednoducho povedané IP označuje kvalitu “obalu” elektonického vybavenia. Tento systém bol vyvinutý európskou komisiou pre štandardizáciu v elektrotechnike CENELEC (European Committee for Electro Technical Standardization) a popísaný celosvetovo uznávanou medzinárodnou normou IEC/EN 60529, ktorú vydala organizácia IEC (International Electrotechnical Commision).

    Systém hodnotenia IP tvorí kombináciu dvoch (alebo troch) číslic, pričom ich význam je nasledovný:

  • 1. - ochrana pred pevnými objektami alebo materiálmi

  • 2. - ochrana pred kvapalinami
  • 3. - ochrana pred mechanickým poškodením (bežne sa vynecháva)

Príklad označenia:
IP 67
| |_ 2. číslica popisuje stupeň ochrany proti kvapalinám
| (7-ponorenie do vody v hĺbke od 15cm do 1m)
|
|__ 1. číslica popisuje stupeň ochrany proti pevným objektom
(6-úplná ochrana proti prachu)

Význam jednotlivých číslic spolu s vysvetlením je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

IP Prvá číslica - Ochrana pred pevnými objektami a materiálmi
Číslo Význam Vysvetlivky
0.GIF 0 Bez ochrany
1.GIF 1 Ochrana proti pevným objektom väčším ako 50mm

Objekt s priemerom 50mm nesmie preniknúť ochranou, musí sa nachádzať v patičnej vzdialenosti od nebezpečných častí napr. nechcené dotknutie sa rukou

2.GIF 2 Ochrana proti pevným objektom väčším ako 12mm

Objekt s priemerom 12mm nesmie preniknúť ochranou, testovací prst s priemerom 12mm a 80mm dlhý musí zostať v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečných častí napr. prsty

3.GIF 3 Ochrana proti pevným objektom väčším ako 2.5mm

Predmety s priemerom 2.5mm nesmú preniknúť ochranou napr. vodiče, náradie

4.GIF 4 Ochrana proti pevným objektom väčším ako 1mm

Predmety s priemerom 1mm nesmú preniknúť ochranou napr. malé vodiče, náradie

5.GIF 5 Čiastočná ochrana proti prieniku prachu

Ochrana proti škodlivému usadzovaniu prachu, ochrana proti dotyku živých častí vodičmi

5.GIF 6 Úplne prachu odolné

Najvyšší stupeň ochrany, zariadenie je hermeticky uzatvorenéIP Druhá číslica - Ochrana pred kvapalinami
Číslo Význam Vysvetlivky
0.GIF 0 Bez ochrany
11.GIF 1 Ochrana proti vertikálne padajúcim kvapkám vody

Ochrana pred kondenzujúcou vodou, kvapky dopadajúce priamo na zariadenie nesmú mať žiaden škodlivý účinok

12.GIF 2 Ochrana proti prskajúcej vode v rozsahu 15°

Vertikálne dopadajúce kvapky vody nesmú mať na zariadenie žiaden škodlivý účinok, ak je kryt zariadenia zasiahnutý v rozpätí 15° od vertikály

13.GIF 3 Ochrana proti prskajúcej vode v rozsahu 60°

Vertikálne dopadajúce kvapky vody nesmú mať na zariadenie žiaden škodlivý účinok, ak je kryt zariadenia zasiahnutý v rozpätí 60° od vertikály

14.GIF 4 Úplná ochrana proti prskajúcej vode

Voda prskajúca na kryt z akéhokoľvek smeru nesmie mať na zariadenie žiaden škodlivý účinok

15.GIF 5 Ochrana proti nízko - tlakovým vodným lúčom

Voda prskajúca na kryt z akéhokoľvek smeru nesmie mať na zariadenie žiaden škodlivý účinok

16.GIF 6 Ochrana proti vodným lúčom s vyšším tlakom

Voda prskajúca priamo na kryt z akéhokoľvek smeru nesmie mať na zariadenie žiaden škodlivý účinok napr. na lodných palubách

17.GIF 7 Ochrana proti účinkom dočasného ponorenia vo vode

Voda nesmie preniknúť cez kryt v takom množstve, aby poškodila zariadenie, ak je zariadenie dočasne ponorené do vody za štandardných podmienok tlaku a času (vodný stĺpec v rozsahu od 15cm do 1m)

18.GIF 8 Ochrana proti účinkom permanentného ponorenia vo vode

Voda nesmie preniknúť cez kryt v takom množstve, aby poškodila zariadenie, ak je zariadenie permanetne (neustále) ponorené do vody za štandardných podmienok tlaku a času (alebo za podmienok dohodnutých medzi zákazníkom a výrobcom zariadenia)IP Tretia číslica - Ochrana pred mechanickým poškodením
(bežne sa vynecháva)
Číslo Význam Vysvetlivky
0 Bez ochrany
1 Odolnosť voči nárazu do velkosti 0.225J (Joule)

Napr. teleso hmotnosti 150g padajúce z výšky 15cm

2 Odolnosť voči nárazu do velkosti 0.375J

Napr. teleso hmotnosti 250g padajúce z výšky 15cm

3 Odolnosť voči nárazu do velkosti 0.5J

Napr. teleso hmotnosti 250g padajúce z výšky 20cm

4 Odolnosť voči nárazu do velkosti 2.0J

Napr. teleso hmotnosti 500g padajúce z výšky 40cm

5 Odolnosť voči nárazu do velkosti 6.0J

Napr. teleso hmotnosti 1.5kg padajúce z výšky 40cm

6 Odolnosť voči nárazu do velkosti 20.0J

Napr. teleso hmotnosti 5kg padajúce z výšky 40cm


Okrem spomínaného medzinárodného systému krytia IP existujú vo svete aj iné systémy hodnotenia ochrany zariadení. V Spojených Štátoch prevláda systém hodnotenia predpísaný organizáciou NEMA (National Electrical Manufacturer’s Association). Nakoniec uvádzam tabuľku, ktorá porovnáva tri štandardy klasifikácie ochrany, ktoré sú používané vo svete.

Porovnanie štandardov krytia NEMA, UL a CSA
Ozn. National Electrical Manufacturer’s Association
(NEMA Standard 250)
Underwriter’s Laboratoies Inc.
(UL50 a UL508)
Canadian Standarts Association
(Standard C22.2)
1 Kryty sú určené pre použitie vo vnútorných priestoroch, primárne slúžia na ochranu pracovníkov pred nebezpečným dotykom so zapuzdreným zariadením, v priestoroch kde neexistujú neobvyklé pracovné podmienky. Primárne pre použitie vo vnútri, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti kontaktu so zapuzdreným zariadením a proti obmedzenému množstvu padajúceho prachu. Všeobcne používané krytie, ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými časťam.
2 Primárne pre použitie vo vnútri, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti kontaktu so zapuzdreným zariadením a proti obmedzenému množstvu padajúceho prachu a vody. Kryty určené pre použitie vo vnútri, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti kvapkajúcim a mierne špliechajúcim nekorozívnym kvapalinám a padajúcemu prachu. Použitie vo vnútri, kryty poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti obmedzenému množstvu padajúceho prachu a vody.
3 Kryty sú primárne určené pre vonkajšie použitie, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti vetrom zaviatemu prachu, dažďu, mrznúcemu dažďu a námrazám. Vonkajšie použitie, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti vetrom zaviatemu prachu, dažďu a mrznúcemu dažďu; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami. Kryty pre použitie buď vnútri alebo vonku, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti dažďu, snehu a vetrom zaviatemu prachu; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami.
3R Kryty sú primárne určené pre vonkajšie použitie, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti vetrom zaviatemu dažďu, mrznúcemu dažďu a námrazám. (Môžu byť vetrané.) Vonkajšie použitie, poskytujú dostatočný stupeň ochrany proti vetrom zaviatemu prachu, dažďu a mrznúcemu dažďu; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami. Kryty pre použitie buď vnútri alebo vonku, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti dažďu, snehu, vetrom zaviatemu prachu, špliechajúcej a hadicou striekanej vode; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami.
4 Kryty sú určené pre vonkajšie alebo vnútorné použitie, na ochranu zapuzdreného zariadenia proti špliechajúcej vode, presakujúcej vode, dopadajúcej alebo hadicou striekanej vode a kritickej externej kondenzácii. Sú odolné proti mrznúcemu dažďu, ale nie mrazu vzdorné. Vnútorné alebo vonkajšie použitie poskytujúce dostatočný stupeň ochrany proti špliechajúcej vode, vetrom zaviatemu prachu a dažďu, a hadicou striekanej vode; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami. Kryty pre použitie buď vnútri alebo vonku, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti dažďu, snehu, vetrom zaviatemu prachu, špliechajúcej alebo hadicou striekanej vode; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami.
4X Kryty typu 4X majú rovnaké vlastnosti a výhody ako kryty typu 4, navyše sú však korózii vzdorné. Vnútorné alebo vonkajšie použitie poskytujúce dostatočný stupeň ochrany proti špliechajúcej vode, vetrom zaviatemu prachu a dažďu, a hadicou striekanej vode; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami; korózii vzdorné. Kryty pre použitie buď vnútri alebo vonku, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti dažďu, snehu, vetrom zaviatemu prachu, špliechajúcej alebo hadicou striekanej vode; nepoškoditeľné na kryte sa tvoriacimi námrazami; korózii vzdorné.
12 Kryty sú určené pre vnútorné použitie na ochranu zapuzdreného zariadenia proti jemnému prachu a špine, hmyzu, vláknam, ľahko špliechajúcim, presakujúcim, kvapkajúcim a externe kondenzujúcim nekorozívnym kvapalinám. Vnútorné použitie, poskytujúce dostatočný stupeň ochrany proti prachu padajúcej špine a kvapkajúcim nekorozívnym kvapalinám. Kryty pre použitie vnútri, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti cirkulujúcemu prachu, jemnému prachu, hmyzu a vláknam; kvapkajúcim a ľahko špliechajúcim nekorozívnym kvapalinám; niesú nárazu vzdorné.
13 Kryty sú primárne určené pre použitie vo vnútri, pre zapuzdrenie riadiacich zariadení ako napr. koncové spínače, pedále, riadiace svetlá, atď. a na ochranu týchto zariadení proti jemnému prachu, priesakom, externým kondenzáciám a rozprašovanej vode, olejom a chladiacim zmesiam. Vnútorné použitie, poskytujúce dostatočný stupeň ochrany proti prachu, rozprašovanej vode, olejom a nekorozívnym chladiacim kvapalinám. Kryty pre použitie vnútri, konštruované tak, aby poskytovali dostatočný stupeň ochrany proti cirkulujúcemu prachu, jemnému prachu, hmyzu a vláknam; presakujúcim a rozprašovaným nekorozívnym kvapalinám vrátane olejov a chladiacich zmesí.

Komentáre zatvorené.